Ticaret hayatının geçmişten günümüze esas enstrümanları ödeme aracı olan kıymetli evraktır, alışılmış ödeme araçları bono(senet),çek ve poliçedir....

Read more

Bireysel ve ailevi ihtiyaçlar çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu kadar önemli olan çalışma hakkı Anayasa ve Ceza Kanunu ile güvence altına alınmıştır.

Read more

Ticari hayatta en çok kullanılan kambiyo senedi "çek" tir.Çek olaşım ve ödeme kolaylığı çekin en öenmli avantajıdır.

Read more

Ticaret şirketleri yatırım ve/veya nakit sıkışıklıklarında bankalardan kredi kullanmakta ve teminat olarak da sahibi olduğu taşınmazı/ları ipotek...

Read more

Ortaklar arasında yaşanan sorunlar,ortaklığın devam ettirilmeme isteği,ortaklığın başarısız olöası ..gibi durumlar şirket ortağının çıkmasına neden...

Read more

Küçülen dünyada büyüyen teknoloji,ticaret,ithalat,ihracat,turizm....vb nedenlerle yabancı ülke vatandaşlarının da ülke içinde çalışmalarına hem ülke...

Read more

Kamu hizmetleri ,her türlü alım,yapım ve hizmetler genellikle ihaleler yolu ile yapılır.

Read more

Güncel hayat koşuşturması,telaş dikkatsizliklere ve sonucunda bedensel zararlara neden olan kazalara neden olmaktadır.

Read more

Aralarındaki hukuki ilişkiye dayalı olarak para borcu ödemekle yükümlü taraf diger tarafa tedavül özelliği olan ve ticari hayatta önemli işlevleri...

Read more

Dernekler ve vakıflar idealleri doğrultusunda sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere kurulurlar. Zaman zaman ticari işletme sahibi oldukları ve bir...

Read more