Blog

İŞÇİLİK ALACAKLARI -KIDEM TAZMİNATI

Kamu kurumları pek çok hizmeti alt işverenler-taşeronlar aracılığı ile yerine getirmektedirler. Alt işverenler de aldıkları ödeneklerle işçilerin her türlü hak ve alacaklarını ödemektedirler.Taşeronlar tarafından işine son verilen işçiler kıdem tazminatlarını kimden ve/veya hangi kurum yada kurumlardan alacaklardır?

Kamu kurumları sundukları hizmetlerini  neredeyse tamamen taşeronlar(altişverenler) aracılığı ile yerine getirmektedirler. Asıl işveren durumunda yer alan kamu kurumlarına özel bir yükümlülük verilmiş ve işçinin işine  kıdem tazminatını hak edecek şekilde  alt işveren  tarafından son verilmişse işçilerin kamu kurumlarında geçen tüm hizmet sürelerine ilişkin kıdem tazminatını kamu kurumlarının ödemesi öngörülmüştür.

Bu düzenleme alt işverenin iflası, borca batık olması, işçi alacaklarını ödeyemeyecek durumda bulunması hallerinde işçinin alacağına gecikmeksizin kavuşmasını amaçlamaktadır. Yoksa işverenlere getirilmiş bir kolaylık veya onların lehine bir düzenleme değildir. İşverenlerin işçiye ve kamu kurumuna karşı her türlü yükümlülüğü devam etmektedir.

Mehmet Özgen

Av.A'tty