Blog

İMAR KISITLILIĞI NEDENİ İLE MÜLKİYETİN SINIRLANMASI

İmar planlarının kesinleşmesini takiben imar planlarının uygulanması idareler tarafından sürekli ertelenmekte ve kamu alanlarında kalan özel mülkiyet hakları bilinmeyen süre kısıtlanmaktadır.

Kısıtlama nedeni ile gayrimenkulünü kullanamayan,inşaat yapamayan,satamayan malik önemli zararlara uğramaktadır.İdare kamulaştırarak mağduriyeti  gidermediği gibi parselasyon işlemini de yerine getirmeyerek zararın artmasına neden olmaktadır. Belediyelerin ve diger kamu idarelerinin yerterli imkanlarının olmaması öne sürülerek  kamulaştıramama gerekçesi oluşturulmakta ,fakat diger yandan İmar Kanunun tanıdığı parselasyon (md18) imkanları da kullanılmayarak bir yandan da idareler görevlerini yapmamaktadırlar. Her iki durumda da mülkiyet hakkı kısıtlanan malik zarar görmektedir.Dava açarak haklarına kavuşma yolları da   2016yılı eylül ayından itibaren 5 yıl süre ile ertelenmiştir! Oysa bu tamamen mülkiyet hakkının özüne aykırıdır!

Bireyler bu durumda ne yapacaktır? Görünen o ki yasa koyucu tarafından erteleme hükmünün kaldırılmasına kadar bekleyeceklerdir!

Erteleme hükmü getirilirken idarelerin mümkün olan en kısa sürede yapılabilecek parselasyon işlemlerini yapmaları dahi öngörülmemiştir! Keyfiyet mülkiyete tercih edilmiştir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty