Blog

"VERGİ BORCU YOKTUR"

Kamu idareleri mal ,hizmet alımları ve yapım işlerinde müteahhidin vergi borcu olup olmadığını sorgulamak durumundadırlar.

Mal ve hizmet alan ,yapım işi ihale eden  kamu idareleri ihale aşamasından ödeme aşamasına kadar pek çok hususa dikkat etmek durumundadırlar. Bu hususlardan bir tanesi de ihaleye katılanların, malı satan,hizmeti gören ve yapıyı yapanların vergi borcu olup olmadığının sorgulanmasıdır.Bu yıl itibari ile 5.000,00.-TL ve üzeri vergi borcu olanların kamu ihalelerine katılmaları mümkün değildir.

Diger yandan ödeme aşamasında da  kamu kurumları tarafından yapılacak 2.000,00 Tl ve üzeri ödemelerde "vergi borcu yoktur" yazısı gerekmektedir. Ya da vergi borcunun olmadığı "SGB.net "otomoasyon programından anlaşılmalıdır. Yine ilgili mevzuatları gereği yapılacak devlet yardımlarında da 1.000,00.-TL ve üzeri ödemelerde "vergi borcu yoktur"  yazısı alınacak veya sistemden borcun olmadığı anlaşılacaktır.

Vergi borcu sorgulaması yapmadan ödeme yapılması halinde ödeme yapanlar idari para cezası ile karşılaşacaklardır. 2017 yılı itibari ile idari para cezası 3.671,00.-TL dir. Elbetteki vergi borcu vadesi gelmiş borçlardır. Ayrıca yapılandırmadaki borçlar ödemeye engel değildir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty