Blog

ANONİM ŞİRKETLERDE OY HAKKI

Anonim şirket pay sahipleri şirkete ilişkin kararlara sahip oldukları oy hakkı ile katılır. Yönetim kurulunu seçer, ibra eder, finansal tabloları kabul eder.....

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda oy için pay esas alınmışken, yeni TTK'da payın itibari değeri esas alınmıştır. Fakat yinede her pay en az bir oy hakkına sahiptir.Esas sözleşme ile birden fazla payın  pay sayısından daha az oya sahip olabileceği kararlaştırılabilir.

Oy kural olarak genel kurulda açık ve el kaldırma sureti ile kullanılır. İstisnası elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılım ve oy kullanmadır.

Oy kullanmada bir yenilik "birikimli oylar"dır. Birkimli oylar sadece yönetim kurulu seçimleri için birikimli oy kullacağını genel kurula bir gün önceden bildirenler için paydaşlar için geçerlidir. Elbette bu konuda esas sözleşmede açık hüküm bulunmalıdır. 

Mehmet Özgen

Av./A'tty