Blog

LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUKLARI

Tüzel kişilerin vergi borçlarından dolayı yönetici/müdürlerin sorumlulukları genel olmakla birlikte limited şirketlere özgü olarak ortakların da sorumlulukları ayrıca düzenlenmiştir.

Limited şirketin şirket varlıklarından ödenmeyen,ödenemeyen vergi borçlarından dolayı ortaklar payları oranında sorumludurlar. Şirket müdürleri dönemleri ile ilgili olarak vergi borçlarının tamamından sorumludurlar.

Şirket aleyhinde yapılacak vergi alacağının takibinin sonuçsuz kalması üzerine ortaklar ve/veya müdürler aleyhinde şirketten tahsil edilemeyen vergi alacağı için icra takibi başlatılacaktır. 

Limited şirket ortakları ortaklıkları süresince ve payları oranında vergi  borçlarından sorumlular iken, şirket müdürleri müdürlük dönemleri içerisinde ödenmeyen vergilerin tamamından şahsi malları ile sorumludurlar.

Bu durumda limited şirket müdürlerinin sorumluluklarının ciddiyetinin farkında olarak görevlerini yapmaları gerekmektedir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty