Blog

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Planlama yokluğu veya kötü planlama, inşaat ruhsatı ve iskan ruhsatı gereksizliği, denetim yokluğu veya denetimin gereksizliği inancı 1999 yılında 20.000 e yakın insanımızın canına malolmuştur. O günden bu yana gurbetten gelecek oğlanı,kızı bekler gibi deprem bekliyoruz.Ha geldi ha gelecek.

1999 depreminden sonra dahi gerekenleri yaptığımız söylenemese de  bir takım yasal düzenlemeler  yapılmıştır.

Belediye kanununun 73. maddesi, 6306 sayılı yasa ve 5366 sayılı yasa en bilinenleridir.

6306 sayılı yasanın çıkarılmasına neden depremdir. Yasa ve yasanın uygulamasını gösteren yönetmelik deprem etkisini taşımaktadır!Bu açıdan "mülkiyet" hakkını çoğu kez hiçe saymaktadır. İnşaat pazarını canlandırmak,müteahhitlerin ekonomik olarak iyileşmelerine yardımcı olmak daha öncelikli hal almıştır. İdare de azınlığın haklarını gözetecek tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak ,denetimlerini eksiksiz yerine getirmek yerine çoğunluğa ve müteahhide yardımcı olmaktadır. 

Bu kısa girişten de anlaşılacağı üzere riskli yapı, ve riskli alan tespiti aşaması,bu kararlar itiraz aşaması,  toplantı  ve karar süreçleri, binanın yıkılması aşaması, müteahhitler anlaşılması aşaması,imar durumunun alınması,  projenin hazırlanması,bağımsız bölümlerin paylaşımı,karar katılmayan mal sahiplerinin paylarının veya paylarının satılması aşamaları ,müteahhidin işe başlaması,devam etmesi ve tamamlaması aşamaları elbette çok ciddi bilgi,danışmanlık ve yardım gerektirmektedir.

Riskli yapı /riskli alan tespiti aşamasından, bağımsız bölümlerin iskan ruhsatı alnmış olarak teslim aşamasına kadar "kentsel dönüşüm mevzuatına ve hukukun imar ve inşaatla ilgili bölümlerine hakim iyi bir avukata her aşamada ihtiyaç vardır.

Mehmet Özgen

Av./A'tty