Blog

ŞİRKET DENETİMİ

Anonim şirket yönetim kurulunun yasaya aykırı ve/veya şüpheli zarar verici işlemleri nedeni ile bakanlık denetimi istenebilir.

Hissedarı olduğunuz ve fakat yönetiminde bulunmadığınız şirketin Yönetim Kurulunun yasaya aykırı,  kamunun ,şirketin ve pay sahiplerinin  zararına iş ve işlemler yaptığının tespit edilmesi veya şüpheli iş ve işlemlerin mevcudiyeti halinde paydaşlar veya paydaşlardan biri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na vereceği dilekçe ile  somut olarak belirteceği  hususlar hakkında denetim yapılmasını isteyebilir.

Bakanlık denetimi süreç olarak bir kısım yasal gereklilikleri barındıran ve sonucunda dava açılması mecburiyeti doğuran özel denetim isteme hakkına göre kolay bir yol olmakla tercih edilebilir. Tabi ki istenecek denetim konuları yönetmelikte sınırlı olarak sayılmıştır.Şirketin kuruluşundan ,tasfiyesinin tamamlanması aşamasına karar olan süreçte  ilgili konular hakkında denetim istenebilir.

Denetim sonucu şikayet edene bildirilir. Suç oluşturan hususlar var ise  Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Diger kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren durumların tespiti halinde ilgili kuruma bildirilir.

Aksayan yönlerin düzeltilmesi ve genel kurula bilgi verilmesi için Yönetim kuruluna bilgi verilir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty